Marmara Bölge Toplantıları

İstanbul ve yakın çevresindeki şehirlerde konumlanmış üniversitelerden yaklaşık 20 IEEE öğrenci kolunun katılımıyla gerçekleşen bu toplantılar, öğrenci kollarının sorunlarına çözüm arayıp yeni fikirlerini ortaya attığı tartışma ortamlarıdır. Bunun yanı sıra farklı okullardan birbirini tanımayan kişileri bir araya getirerek onların kaynaşmasına önayak olan büyük organizasyonlar arasındadır. Yakın zamana kadar İstanbul Bölge Toplantısı (İBT) olan ismi İstanbul dışındaki okulların sayısının artmasıyla birlikte Marmara Bölge Toplantısı (MBT) olarak değiştirilmiştir.