IEEE, mühendisliğin yaratıcılığı artırma, bütünleştirme, paylaştırma işlevine, elektroteknoloji ve bilgi teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık alanlarına katkıda bulunan; kar amacı olmayan teknik bir mesleki organizasyondur. 1963 yılında resmen kurulan IEEE, dünya genelindeki en büyük teknik organizasyondur.

10 alt bölgeden oluşan IEEE’de, Boğaziçi Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu; Avrupa, Asya’nın bir kısmı ve Afrika’yı kapsayan 8. bölgede kapsamında IEEE Türkiye Şubesine bağlıdır. 1200’ü öğrenci olmak üzere toplam 1800 üye bulunduran Türkiye, öğrenci üyeleri, öğrenci kolları ve aktiviteleri açısından bölgesinin en etkin şubelerindendir.

IEEE Robotik ve Otomasyon Topluluğu (RAS), uygulamalı ve teorik konular da dahil olmak üzere robotik ve otomasyon alanlarında bilimsel bilginin gelişmesini ve değişimini destekleyen profesyonel bir IEEE topluluğudur.

BUEC’te RAS, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda teknik becerilerini geliştirmek için yazılım ve robotik eğitimleri verir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin iş hayatına daha kolay entegre olabilmesi için fabrika gezileri düzenler, sene içinde sektörden profesyonelleri öğrencilerle buluşturarak deneyimlerini paylaşabilecekleri “Tea&Talk” etkinliklerini gerçekleştirir.